top of page

AVÍS LEGAL

CONDICIÓ GENERAL D'ÚS
CONFITERIA PADRENY REUS

I. AVÍS LEGAL - INFORMACIÓ GENERAL
En compliment amb el deure d'informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d'informació general d'aquest lloc web :
La titularitat d'aquest lloc web, www.padreny.com, (d'ara en endavant, Lloc web) l'ostenta: Confiteria Padreny SL., Proveïda de NIF: B43331420 i inscrita amb el número 2.957 amb les següents dades registrals: tom 765, foli 45, full T-2181 de Registre Mercantil de Tarragona, el representant de el qual és:, i les dades de contacte de el qual són:
Direcció: Carrer de l'Hospital, 15. 43201 Reus
Telèfon de contacte: 977 34 30 21
E-mail de contacte: padreny@padreny.com
II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS
L'objecte de les condicions: L'Lloc web www.confiteriapadreny.com
L'objecte de les presents condicions generals d'ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i la utilització del Lloc web. Als efectes de les presents Condicions s'entendrà com Lloc web: l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l'arbre de navegació (d'ara en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s'escau ofereixi als Usuaris (d'ara en endavant, Serveis). 
Confiteria Padreny Reus es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels continguts i serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Confiteria Padreny pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc web o l'accés a aquests.
L'accés a l'Lloc web per l'Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir d'això, excepte en el relatiu a el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagués contractat l'Usuari.
La utilització d'algun dels continguts o serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ d'l'Usuari.

L'Usuari.
L'accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i l'Usuari i Confiteria Padreny, com els comentaris i / o espais de blogging, confereix la condició d'Usuari, per la qual cosa es accepten, des que s'inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.
El lloc web de Confitería Padreny proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i / o Serveis i dades ofertes per Confiteria Padreny sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del Lloc Web.

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per Confiteria Padreny per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l'Usuari notificar de forma immediata a Confiteria Padreny sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat a identificadors i / o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Confiteria Padreny es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, Confiteria Padreny no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.
El fet d'accedir a aquest Lloc web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Confiteria Padreny i l'Usuari.
L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc web de Confitería Padreny no es dirigeix a menors d'edat. Confiteria Padreny declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.
El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Confiteria Padreny no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar en el Lloc web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà de assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Confiteria Padreny cap responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.
III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Confiteria Padreny no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. Confiteria Padreny farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d'error.
Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a el qual es pugui accedir a través d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causi un mal a el sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas Confiteria Padreny serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, en els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
Confiteria Padreny tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.
IV. POLÍTICA D'ENLLAÇOS
S'informa que el Lloc web de Confiteria Padreny posi o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d'enllaç (com, entre d'altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.
La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d'aquests.
Confiteria Padreny no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
Confiteria Padreny en cap cas revisarà o controlarà el contingut altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.
Confiteria Padreny no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Confiteria Padreny i que siguin enllaçats en aquest Lloc web.
L'usuari o tercer que realitzi un enllaç des de la pàgina web d'un altre, diferent, lloc web a l'Lloc web de Confiteria Padreny haurà de saber que:
No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i / o Serveis del Lloc web sense autorització exprés de Confitería Padreny.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de Confitería Padreny, ni sobre els Continguts i / o Serveis d'aquest.
A excepció de l'enllaç, el lloc web en el qual s'estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, d'aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, excepte autorització exprés de Confitería Padreny.
L'establiment de l'enllaç no implicarà l'existència de relacions entre Confiteria Padreny i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Confiteria Padreny dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa .
V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Confiteria Padreny per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut de què es disposa a la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials , en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Confitería Padreny.
L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Confiteria Padreny. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L'Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc web.
En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del Lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Confiteria Padreny a través de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL de aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús.
VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Confiteria Padreny es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.
La relació entre l'Usuari i Confiteria Padreny es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i / o l'aplicació d'aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

bottom of page